RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
OSTALO:
OstaloObčina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina - dokument 14.10.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o uporabi Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini - dokument 21.12.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov v Občini Ajdovščina - dokument 21.12.2016
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj - dokument 18.02.2014
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj - dokument 01.01.2010
Občina: AJDOVŠČINA
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj - dokument 18.02.2014
 Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti društev na področju turizma v občini Apače - dokument 14.05.2008
Občina: APAČE
 Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center - dokument 15.07.2016
Občina: BELTINCI
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci - dokument 24.05.2016
Občina: BELTINCI
 Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci - dokument 24.12.2011
Občina: BELTINCI
 Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota - dokument 12.05.2009
Občina: BELTINCI
1  2  ... 126  127 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si