RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Rezultati iskanja:


Naziv Velja od
 Odlok o varovanju območja izvira pitne vode Studenca - dokument 07.01.1994
Občina: KAMNIK
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PI 02/1 – J del - dokument 30.09.2017
Občina: PIVKA
 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4, PI 12/5, PI 34/1, del 12/1, del PI 30) - dokument 21.04.2012
Občina: PIVKA
 Odlok o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje virov pitne vode na območju občine Celje
Občina: CELJE
 Odlok o zavarovanju vodnih virov v občini Radovljica
Občina: RADOVLJICA
 Odlok o razveljavitvi Odloka o zavarovanju plemenilne postaje čebel – matic Antona Janša pod Zelenico - dokument 27.09.2014
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o zavarovanju območja plemenilne postaje čebel Josipa Verbiča v Kamniški Bistrici - dokument 06.04.2013
Občina: KAMNIK
 Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda
Občina: KOČEVJE
 Odlok o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu - dokument 26.02.2011
Občina: KOBARID
 Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti BS 9/1 Videm - Dol - dokument 09.07.2011
Občina: DOL PRI LJUBLJANI

1 2 3 4 ... 49 50

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si