RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Rezultati iskanja:


Naziv Velja od
 Popravek Odloka o varovanju območja izvira pitne vode Studenca - url 18. 02. 1994
Občina: KAMNIK
Osnovni predpis:
 Odlok o varovanju območja izvira pitne vode Studenca - url 07. 01. 1994
Občina: KAMNIK
 Odlok o varovanju območja izvira pitne vode zajetja Skrbinšek Konjiška vas - url 15. 07. 1995
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Odlok o varovanju območja izvira pitne vode zajetja "Vodela" pod Nunsko goro - url 23. 07. 1993
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PI 02/1 – J del - url 30. 09. 2017
Občina: PIVKA
 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4, PI 12/5, PI 34/1, del 12/1, del PI 30) - url 21. 04. 2012
Občina: PIVKA
 Odlok o zavarovanju območja plemenilne postaje čebel Josipa Verbiča v Kamniški Bistrici - url 06. 04. 2013
Občina: KAMNIK
 Odlok o zavarovanju vodnih virov v občini Radovljica - url
Občina: RADOVLJICA
 Odlok o razveljavitvi Odloka o zavarovanju plemenilne postaje čebel – matic Antona Janša pod Zelenico - url 27. 09. 2014
Občina: ŽIROVNICA
 Odlok o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje virov pitne vode na območju občine Celje - url
Občina: CELJE

1 2 3 4 ... 49 50

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si