RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)





Rezultati iskanja:


Naziv Velja od
 Odlok o razglasitvi Vile Zlatica za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 06.01.2018
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o dopolnitvah Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 06.01.2018
Občina: LJUBLJANA
Osnovni predpis: Odlok o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
10.06.2017
 Odlok o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v Občini Piran - dokument 06.01.2018
Občina: PIRAN
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - dokument 06.01.2018
Občina: PIRAN
Osnovni predpis:
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran - dokument 13.01.2018
Občina: PIRAN
Osnovni predpis: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran
 Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2019 - dokument 06.01.2018
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2019 - dokument
Občina: ŠTORE
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako LEŠ 03 - dokument 20.01.2018
Občina: TRŽIČ
 Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2018 - dokument 06.01.2018
Občina: LUČE
 Popravek Popravka Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 - dokument 04.09.2017
Občina: BREZOVICA
Osnovni predpis:

1 2 ... 47 48 49 50

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si