RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Rezultati iskanja:


Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Sevnica in prostorskega reda Občine Sevnica - dokument 04.04.2006
Občina: SEVNICA
 Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni Boštanj - dokument 15.06.2007
Občina: SEVNICA
 Sklep o začetku priprave prostorskega načrta Občine Sevnica - dokument 27.06.2007
Občina: SEVNICA
 Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Blanca - dokument 27.09.2008
Občina: SEVNICA
 Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski center Sevnica - dokument 21.03.2009
Občina: SEVNICA
 Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob hidroelektrarni Boštanj - dokument 30.07.2007
Občina: SEVNICA
 Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del starega mestnega jedra Sevnice - dokument 22.02.2008
Občina: SEVNICA
 Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj - dokument 05.10.2009
Občina: SEVNICA
 Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za most čez reko Savo pri naselju Log - dokument 12.02.2010
Občina: SEVNICA
 Popravek Sklepa o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj - dokument 05.10.2009
Občina: SEVNICA
Osnovni predpis: Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj
05.10.2009

1 2 3 4 5 6

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si