RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Trzin - dokument


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (8/2020)
Datum sprejema: 17.06.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.07.2020
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sprememba Statuta Občine Trzin - dokument 12.12.2020
Občina: TRZIN

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Trzin - uradno prečiščeno besedilo (UPB1) - dokument 18.02.2021
Občina: TRZIN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 06.11.2021
Občina: TRZIN
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin - dokument 06.03.2021
Občina: TRZIN
 Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 - dokument 19.02.2021
Občina: TRZIN
 Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 - dokument 19.02.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin - dokument 19.02.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s Predinvesticijsko zasnovo širitve Zdravstvenega doma Domžale in gradnje podzemne garaže - dokument 17.02.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2021 - dokument 17.02.2021
Občina: TRZIN
 Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2021 - dokument 01.02.2021
Občina: TRZIN
 Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin - dokument 19.01.2021
Občina: TRZIN
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin - dokument 25.12.2020
Občina: TRZIN
1  2  3  4  5 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Trzin
Občina: TRZIN
Datum objave: 20.02.1999
Datum sprejema: 09.02.1999
Organ sprejema: Občinski svet

07.03.1999
 Statut Občine Trzin - UPB-2 - dokument
Občina: TRZIN
Datum objave:
Datum sprejema: 13.02.2006
Organ sprejema: Občinski svet

20.02.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si