RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut občine Trzin - uradno prečiščeno besedilo 1 - dokument


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (2/2006)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 20.02.2006
Datum začetka veljavnosti: 20.02.2006
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 - dokument 01.01.2021
Občina: TRZIN
 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 - dokument 01.01.2021
Občina: TRZIN
 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 - dokument 01.01.2020
Občina: TRZIN
 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 - dokument 01.01.2020
Občina: TRZIN
 Sklep o imenovanju članov Sosveta za varnost iz vrst občanov - dokument 15.11.2019
Občina: TRZIN
 Odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice - dokument 18.10.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin - dokument 11.10.2019
Občina: TRZIN
 Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 - dokument 11.10.2019
Občina: TRZIN
 Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 - dokument 11.10.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi študije možnosti nadgradnje vrst in obsega storitev ločenih frakcij komunalnih odpadkov v občini Trzin - dokument 11.10.2019
Občina: TRZIN
1  2  ... 64  65 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si