RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Rezultati iskanja:


Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2014 - dokument 29. 05. 2014
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis:
 Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve v Občini Prebold - dokument 21. 06. 2014
Občina: PREBOLD
 Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold v obdobju januar–marec 2015 - dokument 23. 12. 2014
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis:
 Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2015 - dokument 05. 02. 2015
Občina: PREBOLD
 Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2016 - dokument 05. 02. 2015
Občina: PREBOLD
 Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2014 - dokument 09. 04. 2015
Občina: PREBOLD
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Prebold - dokument 13. 05. 2015
Občina: PREBOLD
 Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prebold - dokument 29. 04. 2015
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis:
 Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold - dokument 29. 04. 2015
Občina: PREBOLD
 Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Prebold - dokument 26. 05. 2015
Občina: PREBOLD

1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si