RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Rezultati iskanja:


Naziv Velja od
 Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2012–2013 - dokument 07.05.2012
Občina: PREBOLD
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold - dokument 11.02.2017
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis: Pravilnik za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold
14.01.2011
 Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2007–2013 - dokument 06.10.2007
Občina: PREBOLD
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020 - dokument 23.04.2016
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020
08.08.2015
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 1 - dokument 26.06.2015
Občina: PREBOLD
 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020 - dokument 08.08.2015
Občina: PREBOLD
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 1 - dokument 29.09.2015
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis: Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold
15.06.2010
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020 - dokument 22.02.2018
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020
08.08.2015
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec - za območje Občine Prebold - dokument 08.07.1999
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis: Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986-2000
15.06.1990
 Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Prebold v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta - dokument 26.09.2002
Občina: PREBOLD

1 2 ... 21 22 23 24

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si