RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Rezultati iskanja:


Naziv Velja od
 Odlok o zavarovanju izvira Gabernice v Pišecah - dokument 27.07.1996
Občina: BREŽICE
 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5) - dokument 19.05.2012
Občina: PIVKA
Osnovni predpis: Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5)
07.05.2011
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5) - dokument 07.05.2011
Občina: PIVKA
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje PPIP EUP PI 49, PI 60 – del in PI 61 v Občini Pivka - dokument 12.11.2022
Občina: PIVKA
 Sklep o dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine ((p)EUP PI 46, PI 47) - dokument 19.05.2012
Občina: PIVKA
Osnovni predpis: Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine ((p)EUP PI 46, PI 47)
09.07.2011
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine ((p)EUP PI 46, PI 47) - dokument 09.07.2011
Občina: PIVKA
 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine (EUP PI 46 in PI 47) - dokument 21.04.2012
Občina: PIVKA
 Popravek Odloka o varovanju območja izvira pitne vode Studenca - dokument 18.02.1994
Občina: KAMNIK
Osnovni predpis: Odlok o varovanju območja izvira pitne vode Studenca
07.01.1994
 Odlok o varovanju območja izvira pitne vode zajetja "Vodela" pod Nunsko goro - dokument 23.07.1993
Občina: SLOVENSKE KONJICE
 Odlok o varovanju območja izvira pitne vode Studenca - dokument 07.01.1994
Občina: KAMNIK

1 2 3 ... 49 50

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si