RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Rezultati iskanja:


Naziv Velja od
 Tehnični popravek Odloka o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold - dokument 15.09.2017
Občina: PREBOLD
Osnovni predpis: Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold
15.06.2010
 Obvezna razlaga drugega stavka zadnje alineje 127. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica - dokument 10.01.2018
Občina: BREZOVICA
Osnovni predpis: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica
28.04.2016
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 10.01.2018
Občina: BREZOVICA
Osnovni predpis: Odlok o razglasitvi Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena
08.07.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Orešje – Ap 1526 - dokument 24.01.2018
Občina: BREŽICE
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina - dokument 31.01.2018
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2017 - dokument 10.01.2018
Občina: RIBNICA
Osnovni predpis: Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2017
11.04.2017
 Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2018 - dokument 10.01.2018
Občina: TURNIŠČE
Osnovni predpis: Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2018
11.02.2017
 Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava - dokument 10.01.2018
Občina: VIPAVA
Osnovni predpis: Odlok o podeljevanju priznanj občine Vipava
04.04.1996
 Odlok o določitvi imena poti - dokument 18.01.2018
Občina: KOMENDA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja suhega vodnega zadrževalnika Tunjščica v EUP KŠP 11 - dokument 18.01.2018
Občina: KOMENDA

1 2 ... 48 49 50

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si