RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Rezultati iskanja:


Naziv Velja od
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 09. 12. 2023
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako Kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe (OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe) - dokument 02. 12. 2023
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu mestne Občine Slovenj Gradec za leto 2023 - dokument 25. 11. 2023
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev stanovanjske soseske Mestinje PC - dokument 25. 11. 2023
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Turnišče - dokument 09. 12. 2023
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o rebalansu št. 3 proračuna Občine Vipava za leto 2023 - dokument 25. 11. 2023
Občina: VIPAVA
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vipava - dokument 25. 11. 2023
Občina: VIPAVA
 Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Dolenjska - dokument 01. 01. 2024
Občina: ŽUŽEMBERK
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2023 - dokument 24. 06. 2023
Občina: BLOKE
 Odlok o predkupni pravici Občine Bloke - dokument 24. 06. 2023
Občina: BLOKE

1 2 ... 46 47 48 49 50

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si